" Farkındalık ve Markalaşma Adına "
balevi_slider_01.jpg balevi_slider_02.jpg balevi_slider_03.jpg balevi_slider_04.jpg balevi_slider_05.jpg balevi_slider_06.jpg balevi_slider_07.jpg balevi_slider_08.jpg

GENEL ARAÇ VE GEREÇLER

Körükler

Arıcılığın olmazsa olmaz temel araçlarından birisidir. Yanan körükten arılara bir süre duman verilerek sakinleşmeleri sağlanır. Dumana maruz kalan arılar hemen bal yemeye başlarlar. Kursakları balla dolan arılar sakindir ve kolay kolay sokmazlar. 

Körük silindir şeklinde galvaniz ya da paslanmaz çelikten yapılır. İyi bir körük ağzından alev çıkarmayan, uzun süre sönmeden duman veren bir yapılışta olmalıdır. Körükte çok duman veren pamuklu bez parçaları, mayıs tezeği, ağaç parçaları, kuru mısır koçanı gibi maddeler kullanılır. Koli ambalajlarında kullanılan delikli mukavva uygun ebatta kesilip, rulo haline getirilerek körüğe konur ve alttan yakılır. Ayrıca en ideal yakıtlardan birisi de büyük hayvanların tezeğidir, uzun süre yanar ve bol duman verir. 

koruk_1koruk_2koruk_3

Arıcı Kıyafetleri

MASKE

Arıcının yüzünü korumak amacıyla kullandığı, şapka şeklinde giyilebilen ve başı tamamıyla örten, yüze rastlayan kısmı koyu renkli tül veya sinek teli olan, arıcıyı bunaltmayacak ve görüşünü engellemeyecek, gömlekli ve gömleksiz tipleri bulunan bir alettir.

maske_1maske_2maske_3maske_4

ELDİVEN

Elleri arı sokmasından korumak amacıyla genellikle arıcılığa yeni başlayanlar tarafından kullanılan eldivenler rahat çalışmayı sağlayacak, bilek kısmı kapalı ve arı iğnesinin geçmeyeceği kalınlıkta olmalıdır. 

eldiven_1eldiven_2

Bal Mumu Arıtma Cihazları

Balmumunu değerinden kaybetmeden eriten en verimli alet içiçe geçmiş iki kazandan oluşan ve benmari usuluyle balmumunu eriten alettir. Dıştaki kazanın içine su konur ve alttan ısıtılır. Balmumları içteki kazana konur. Isınan suyun buharı kazandaki mumları eritmeye başlar. Filtre sisteminden geçen balmumları saf bir şekilde musluktan akar.

Benmari usulünde balmumu doğrudan ateşle ya da ısı kaynağıyla temas etmez. Arada muhakkak su bulunur. Suyun sıcaklığı belli dereceyi geçmeyeceği için balmunun yanması önlenmiş olur.

bal_mumu_1bal_mumu_2bal_mumu_3

Bal Süzme Makineleri

Merkezkaç kuvvetiyle petek üzerindeki balların savrulması esasına göre çalışır. Özellikle süzme bal yapmak isteyen arıcılar için çok gereklidir. Petekli baldan geleneksel yöntemlerle süzme bal yapılması balın kalitesini belirgin ölçüde düşürür. Ama bal süzme makinesi ile bu sakınca bertaraf edilmiş olur.
Bal süzme makinesinin de çok çeşitleri bulunmaktadır. İhtiyaca göre 3, 4 hatta 40 çerçeve alacak şekilde yapılmış olanları vardır. Kovan sayısı çok olan profesyonel arıcılar için elektrikle çalışanları da yapılmıştır.

bal_suzme_1bal_suzme_2

El Aletleri

El Demiri

Kazıyacak veya kovan açacağı da denilen, örtü tahtalarını açmak, çerçeveleri çıkarmak, balmumu, propolis veya döküntüleri kazımak, kovanı temizlemek, kuluçkalık, ballık ve dip tahtasını birbirinden ayırmak gibi çok amaçlı kullanılabilen, iki tarafı da keskin, demirden yapılmış bir alettir.

el_demiri

Fırça ve Tüy

Kovanda çalışırken çalışılan bölgedeki arıları, zarar vermeden uzaklaştırmak amacıyla, yumuşak ve beyaz renkte kıllarla kaplı fırçalar veya hindi, kaz vb hayvanların uzun ve geniş kullanım yüzeyli kanat tüyleri kullanılabilir.

firca_tuy

Çerçeve Kalıp Tahtası ve Çerçeve Teli

Çerçeve üst çıtası kalınlığında ve çerçeve büyüklüğüne göre yapılmış basit bir tahtadır. Temel petek bu tahta üzerinde çerçeveye geçirilir. Gürgenden olması ve kullanılırken ıslatılması gerekir. Çerçeve teli temel peteklerin çerçeveye tespitini sağlar ve bal süzme işlemi sırasında peteklerin kırılmasını önler.

cercevekalip_tahtasicerceve_teli

Arıcı Mahmuzu

Temel peteğin çerçeveye tutturulması sırasında çerçeve telinin temel petek içine batmasını sağlayan ortası oyuk ve dişli küçük bir tekerlektir. Isıtılarak kullanılır, fazla ısıtılırsa temel peteği eritebilir. Elektrikli olan tipleri de bulunmaktadır.

arici_mahmuzu

Arıcı Bizi

Çerçeve telinin takılabilmesi için çerçeve yan çıtalarında delik açmaya yarar.

arici_bizi

Mum eritme İbriği

Temel petek çerçeveye takılırken temel peteğin girdiği üst çıta yivine eritilmiş balmumunun akıtılmasını sağlayan, çift cidarlı bakır veya alüminyumdan yapılmış bir alettir. İçine petek parçaları ve artık mum kırıntıları konulur.

mum_eritme_ibrigi

Yemlik

Kovanda yeterli miktarda bal bulunmadığı zamanlarda arılara kuru veya sulu yem verilmesini sağlayan kaplardır. Yağmacılığı önler, ekonomiktir ve hastalık bulaştırma riski yoktur. Şurup vermek amacıyla genellikle kapağı ince çiviyle birkaç yerinden delinmiş cam kavanozlar veya çerçeveye takılmış plastik veya çinko kaplar kullanılabilir.

yemlik_1yemlik_2yemlik_3

Ana Arı Kafesi

Ana arısı bulunmayan kovanlara ana arı vermek veya yaşlı ana arıları genç ana arı ile değiştirmek amacıyla kullanılan tahta çıta ve sinek telinden yapılan, çıtanın kenarında ana arının konulması veya çıkarılması amacıyla deliği bulunan bir alettir.

ana_ari_kafesi

Ana Arı Izgarası

Ana arının ballığa geçmesini ve yumurta bırakmasını engellemek amacıyla ballık ile kuluçkalık katları arasına konulan üzerinde 4.4 mm genişlikte delikler bulunan metal veya fırınlanmış tahtadan yapılmış bir ızgaradır. Bu ızgaradan sadece işçi arılar geçebilir, ana arı veya erkek arılar geçemez.

ana_ari_izgarasi

Erkek Arı Kapanı

Kovan uçma deliği önüne konularak erkek arıların veya yabani arıların kovana girişini veya ıslah çalışmalarında erkek arıların kovandan çıkmasını engelleyen basit bir alettir.

erkek_ari_kapani

Polen Kapanı

Arıların kovana getirdikleri çiçek tozlarını (polenleri) toplamak amacıyla kovan uçma deliği önüne konulan bir alettir. Bu aletten geçen işçi arıların arka ayaklarındaki polenler düşerek aletin alt kısmındaki bölmede toplanır.

polen_kapani

Arı Kaçıran

İki katlı kovanlarda, üst kattaki arıların alt kata inmelerini sağlayan ve üst kata çıkmalarını engelleyen bir alettir.

ari_kaciran.jpg

Sır Bıçağı ve Tarağı

Bal mevsiminde sırlı peteklerin süzülebilmesi ve ilkbaharda ballı peteklerin arılara yedirilmesi amacıyla sırları uzaklaştırmak veya bozmak amacıyla kullanılır.

sir_1sir_2sir_3Kovan

a. İlkel kovanlar: Toprak, oyma ağaç (kütük), yarma ağaç, sepet, hasır veya tahta sandıkları halindeki ilkel kovanlar bazı arıcılar tarafından halen kullanılmaktadır. Sepet şeklinde olanlar içten ve dıştan, sandık şeklinde olanlar sadece dıştan çamur veya hayvan gübresiyle (genellikle sığır dışkısı) sıvanır. Bu işlem delik ve çatlakların kapanmasını ve dolayısıyla dış etkenlerden korunmayı sağlar. İlkel kovanlarda genellikle önde ve arkada birer kapak, önde bir uçma deliği bulunur. Bu kovanlara gerektiğinde müdahale etmek ve verimli arıcılık yapmak mümkün değildir. Arıcı kovana oğulu koyar, sonbaharda balını alır.

b. Modern kovanlar (Fenni kovanlar): Farklı ölçülere sahip olmakla birlikte esas olarak; dip tahtası, kuluçkalık, ballık, örtü tahtası, kapak ve çerçeveler gibi kısımlara sahiptir. Modern kovanların Langstroth ve Dadant-Blatt kovanı olmak üzere iki tipi bulunmaktadır. Sistemleri hemen hemen aynı, ölçüleri farklıdır.

Langstroth kovanı:


-Kuluçkalık ve ballık 10 çerçeveliktir,
-Kuluçkalık ve ballığın ölçüleri aynıdır,
-Gövde duvar kalınlığı 25 mm’dir,
-Florası uzun ve kışları hafif geçen bölgelerde kullanılır.


Dadant-Blatt kovanı


-Kuluçkalık ve ballık 12 çerçeveliktir,
-Ballık kuluçkalıktan daha kısadır, dolayısıyla çerçeve boyları da farklıdır, kuluçkalık çerçeveleri büyük olduğu için daha çok arı ve iş üretilebilir,
-Gövde duvar kalınlığı 30 mm’dir
-Nektar süresi kısa ve kışları ağır geçen bölgelerde kullanılır. Bu kovanların geniş olması kışlatma esnasında büyük önem taşır. Uzun süre kapalı kalacak olan arı kovanının havalandırılması daha kolay yapılabilir.

kovan_1kovan_2kovan_3Diğer Yardımcı Aletler

Polen Tuzağı

Kovana giren arıların arka bacaklarındaki polenleri toplamak için kullanılır. Kovan girişine konulur.
Kutu şeklindeki polen tuzağının üzerinde ancak işçi arıların girebileceği büyüklükte delikleri olan bir tabaka vardır. İşçi arı bu delikten geçerken arka ayaklarındaki polen sıyrılarak kutunun haznesine düşer. Yine polen tuzağının da çok çeşitleri vardır.

polen_tuzagi

Oğul Yakalama Kutusu Ya Da Torbası

Yüksek bir yere konduğu için alınması güç olan oğulları yakalamak için kullanılır. Pratik olarak uzunca bir sırığın ucuna bir teneke ya da kutu takılarak yapılabilir.

Ya da bu iş için özel olarak üretilmiş oğul yakalama torbalarından satın alınabilir. Oğul yakalama torbasında oğul torbanın içine alındıktan sonra torbanın ağzını kapatacak bir düzenek bulunur.
ogul_torbasi

Hazır Petek

Hazır petek eritilmiş saf balmumunun özel makinelerden geçirilerek, petek gözlerinin başlangıç yerleri belli olacak şekilde ince plakalar haline getirilmiş şeklidir.
Hazır petek ihtiyaca göre çeşitli kalınlıklarda imal edilir. Genelde kuluçkalıklarda kalın, ballıklarda ince olanları tercih edilir. Peteklerin ebatları kovanların ölçüsüne göre değişir.42x14, 42x26, 42x20 ve 42x22 gibi standart ölçüleri vardır. 1 kilo temel peteğe, 14lük ölçü de; 24 tabaka, 20 cmliklere; 18 tabaka, 22 cmliklere; 16 tabaka, 26cmliklere; 14 tabaka girmektedir.
Bir Kovana Ne kadar  Suni Petek Gerekir?
Kovandaki her çerçeveye bir plaka suni petek gerekli olduğuna göre kovanınızdaki çerçeve adetine göre hesaplanır.İlk başlangıçta .Daha sonraları kovanın kuluçkalık kısmında noksan olanlara ,ballık için kullanılacak miktarı hesaplanır.Kuluçkalıkta kullanılacak petekler her zaman tam olarak kullanılır.Ballık kısımlarında gerekirse yarım,dörtte bir veya daha ensiz,başlangıç kullanılabilir . Suni petekler kilo olarak satılır.Ölçülerine göre sayı değişeceği gibi ,ince ve kalınlığına göre de kiloya giren sayı değişebilir.Arıcı ortalama olarak bu sayıyı Dadant çerçevesi olan 27x42 ölçüsü için 8-12 adet, Langstrot kovanı çerçevesi olan 22x42 için 12-17 adet olarak hesaplanmalıdır.

hazir_petek

Arı Sütü Alma Pompası

Kısa sürede arı sütünün toplanmasını sağlar.

ari_sutu_alma_pompasi

Polen Toplama, Temizleme Ve Kurutma Makineleri

Kovandan elde edilen polenin tüketime hazır hale gelmesini sağlayan ekipmanlardır.

polen_1polen_2polen_3